• Çevre ve iklim değişikliği konuları, günümüzde; başta kentleşme, ekonomi ve kalkınma,  ekoloji, tarım ve gıda, su kaynakları, insan hakları, sağlık, turizm ve hatta eğitim olmak üzere hayatımızın her safhasını etkilemektedir.
  • Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden Türkiye’nin etkilenmemesi düşünülemez.
  • Türkiye, uluslararası sorumluluklarda çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele için uygulanması gereken politika ve tedbirlerin alınmasındaki sorumluğunun bilincindedir.
  • MEB Bünyesinde faaliyet gösteren ilk ve orta öğrenim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlere yönelik iklim değişikliği konusunda farkındalık geliştirme eğitimleri verilmesi, iklim değişikliği konusunda hedef tutum ve davranışların değişmesinin sağlaması, eğitim süreci sonunda uygulanan programın yaygın etkisinin artırılması, iklim değişikliği konusunda farkındalık düzeylerinin arıttırılmasıdır.
  • Bu amaçla Antalya, Çorum, Denizli, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Rize ve Şanlıurfa milli eğitim müdürlüklerine bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki  okulları  kapsayacak şekilde seminer, eğitim ve etkinlikler organize edilmesi, iklim değişikliğine yönelik uygulama eylem planlarının hazırlanması, ilgili etkinliklere sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve diğer kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak etki alanının genişletilmesi, kitle iletişimi ve diğer iletişim kanallarını kapsayan bir kamuoyu bilgilendirme kampanyası aracılığıyla iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve uyum kazanmaya yönelik somut davranış değişikliği yaratılması, doğru algı yönetimiyle bilinç oluşturulması planlanmaktadır. 

Kamplar ve Yarışmalar

yarismaİklim kampları 17 Temmuz 2016 tarihinde başladı...Fotoğraf, kompozisyon, resim ve kısa film yarışmaları çok yakında başlayacak...

Bizi takip edin...

 

İşte ilk iklim kampçılarımızın fotoğrafları

İklim Kütüphanesi

İklim kütüphanesinde; okul öncesi öğretmenleri, ilk, orta ve lise öğretmenler için kılavuz kitaplarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ayrıca, poster, broşür, boyama kitapları gibi daha bir çok dokümanı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Öğretmen Seminerleri

Eskişehir, Çorum, Kastamonu, Rize, Erzincan, Erzurum, Manisa ve Niğde illerinde 2016 yılında toplam 800 öğretmen, idareci ve yöneticilerimize, iklim değişikliği farkındalık geliştirmesi projesi konusunda seminerler düzenlendi.