Hakkımızda

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yürütülen “İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi” 2015 yılında başlamış olup, projenin amacı MEB bünyesinde faaliyet gösteren ilk ve orta öğrenim kurumlarında bulunan öğrenci ve öğretmenlere yönelik iklim değişikliği konusunda farkındalık geliştirme eğitimleri verilmesi, iklim değişikliği konusunda hedef tutum ve davranışların değişmesinin sağlaması, eğitim süresince uygulanan programın yaygın etkisinin artırılmasıdır.

Koordinatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldızbaşı’ nın yürüttüğü projede, akademik danışman ve eğitmen olarak Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Uzun görev almaktadır.

Proje eğitim bileşeni kapsamında ülke genelinde 18 ilin ziyaret edilmesi planlanmıştır. Ziyaret edilen her ilde 120 öğretmen ve öğretmen adayına yönelik verilen seminer programı haricinde; 3 anaokulu, 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 3 lise olmak üzere, toplamda 12 okul ziyaret ediliyor olup, eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan eğitim programları uygulanmaktadır.

Projemiz faaliyetleri arasında, farkındalık düzeyini artırmak adına yaz aylarında düzenlenecek olan “İklim Kampları” yer almakta olup, 6 hafta sürecek olan bu bilim kamplarına Türkiye’nin farklı bölgelerinden 120 ortaokul öğrencisi katılacaktır.

Bununla beraber, ülke genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ilkim değişikliği konulu resim ve kompozisyon yarışması; lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ise fotoğraf ve kısa film yarışmaları düzenlenmektedir.